eSBud

Uziomy Domi

uziomy_domiUziom DOMI to nowy produkt pozwalający na racjonalne rozwiązanie szeregu opisanych tu problemów związanych z konstrukcją i właściwościami uziomów. Jest to uziom pionowy, którego poszczególne segmenty składają się z połączonych ze sobą rur miedzianych, nakładanych kolejno podczas pogrążania uziomu. Rury wypełnione są rdzeniem sypkim o odpowiedniej gradacji ziaren, który przejmuje na siebie naprężenia i przenosi siłę uderzenia młota podczas wbijania uziomu oraz zapobiega deformacji i ewentualnemu zgnieceniu rury miedzianej.
Pierwszy element jest zakończony stożkowym grotem stalowym, następne są nakładane i łączone z elementem poprzedzającym przez precyzyjnie dopasowany wpust. Wpust ten stanowi zarówno połączenie mechaniczne, pozwalające na dalsze pogrążanie uziomu podczas montażu, jak i połączenie elektryczne pomiędzy kolejnymi elementami uziomu. Miedź dociśniętych we wpuście na znacznej powierzchni rurek, ulega po krótkim czasie wzajemnemu zespojeniu tworząc dobre połączenie mechaniczne oraz niezawodny zestyk elektryczny pomiędzy sąsiadującymi elementami uziomu.
Zostało to potwierdzone przez przeprowadzone badania eksperymentalne. Połączenia te nie ulegają deformacji podczas pogrążania uziomu, ponieważ siła wbijania jest przenoszona przez rdzeń sypki wypełniający rurkę.
Dzięki temu,że zarówno średnica grota jak i złączki jest równa średnicy rurki, uzyskano dobrą styczność uziomu z gruntem na całej długości w czasie pogrążania. Umożliwia to pomiar rezystancji uziemienia bezpośrednio podczas pogrążania uziomu.
Pogrążanie pojedynczego uziomu pionowego można zakończyć na dowolnej głębokości wbijania ostatniego elementu, po prostu odcinając zbędną, niewbitą część uziomu. Można tak uczynić bez obawy o korozję elektromechaniczną w miejscu odcięcia, ponieważ uziom jest wykonany z litego metalu – miedzi.
Jest to ważne w sytuacjach, gdy wbijany uziom natrafi na trudną do przejścia przeszkodę w gruncie. Połączenie elektryczne pomiędzy uziomem a przewodem uziomowym (łączące dany pojedynczy uziom pionowy z kolejnymi) lub uziemiającym dokonywane jest poprzez miedzianą złączkę zaciskową nakładaną na rurkę oraz przyłączone do niej złącze miedź – stal ocynkowana, zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem wilgoci koszulką termokurczliwą. Dalsze połączenie z instalacją uziemiającą stanowią elementy stalowe ocynkowane.
Połączenie szeregu pojedynczych, odpowiednio rozmieszczonych uziomów pionowych w jeden układ uziomowy,  pozwala na uzyskanie pożądanego rozkładu potencjału na powierzchni gruntu podczas przepływu prądu uziomowego. Sterowanie rozkładem potencjału jest istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej.

 

Korzystając z tego serwisu akceptujesz politykę plików cookies. Więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Czytaj więcej: Zobacz

Zamknij