eSBud

Uziomy DOMI-Plus

uziomy_domi-plusUziomy DOMI-Plus poprzez zastosowanie rdzenia aktywnego skutecznie poprawia rezystancję uziemienia. Ścianki tego elementu mają otwory umożliwiające uaktywnienie rdzenia poprzez „zasysanie” wilgoci z otoczenia, w trwały sposób stabilizując rezystancję.
Uziom DOMI-Plus jest zalecany do instalowania przede wszystkim w gruntach piaszczystych, przepuszczalnych, o niskim poziomie wód gruntowych, gdzie trudno jest uzyskać odpowiednio niskie wartości rezystancji, nawet przy znacznych głębokościach. Zastosowany żel krzemowy jest obojętny dla środowiska, nie pogarsza żywotności uziomu.

    Badania potwierdziły znaczną poprawę rezystancji uziomu DOMI-Plus zarówno w porównaniu z uziomem DOMI, jak i uziomami stalowymi ocynkowanymi i miedziowanymi.

W świetle powyższych informacji na uwagę zasługują następujące zalety pionowego uziomu miedzianego DOMI:

1.    Materiał
– miedź jest metalem najbardziej odpornym na korozję ziemną, spośród wszystkich materiałów stosowanych na uziomy;
– miedź, w zestawieniu z innymi metalami powszechnie stosowanymi na uziomy, ma najwyższy potencjał elektrochemiczny, dzięki czemu nie ulega korozji elektrochemicznej w ich sąsiedztwie;

2.    Konstrukcja
– wypełnienie rury miedzianej rdzeniem sypkim pozwala na zachowanie kształtu uziomu i przenoszenie zasadniczej części siły wbijającej uziom podczas montażu przez słup rdzenia a nie przez ścianki rury;
– możliwość pogrążania na znaczne głębokości, do ok. 15 m;
– znakomite połączenie elektryczne i mechaniczne pomiędzy poszczególnymi elementami uziomu, dzięki precyzyjnie dopasowanemu połączeniu rur miedzianych, stanowiących element uziomu;
– łatwy w montażu dzięki możliwości zastosowania typowych, dostępnych na rynku młotów wibracyjnych

3.    Właściwości elektryczne
– łatwość uzyskania pożądanej, niskiej wartości rezystancji dzięki znacznym głębokościom wbijania, również w gruntach o dużej rezystywności wierzchnich warstw gruntu o niskim poziomie wody gruntowej;
– możliwość przewodzenia znacznych prądów zwarć doziemnych, ok. 10kA, przez pojedynczy uziom pionowy; wartość ta ulega odpowiednio zwielokrotnieniu przy zastosowaniu układu uziomowego złożonego z większej liczby pionowych uziomów pojedynczych;
– niskie wartości wydzielanej energii podczas odprowadzania prądów wyładowań atmosferycznych; gęstość energii szacowana dla pojedynczego uziomu o długości 10 m. przy prądzie wyładowania 200 kA jest rzędu 60J/cm3, co oznacza bardzo dobre właściwości odgromowe uziomu;
– możliwość kształtowania rozkładu potencjału na powierzchni gruntu przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji układu uziomowego złożonego z szeregu uziomów pionowych;
– możliwość zastosowania rdzenia aktywnego, wielokrotnie  zwiększającego efektywność uziomy

 

Korzystając z tego serwisu akceptujesz politykę plików cookies. Więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Czytaj więcej: Zobacz

Zamknij